Élménynapló

Csepeli Szakkör :

Csillagászat Napja és Holdfogyatkozás

Csillagászat Napja 

A Csepeli Szakkör amatőrcsillagászai is csatlakoztak egy szabadtéri távcsöves bemutatóval a Csillagászat Napjához, melyet 1973-ban, Doug Berger és az Észak-Kaliforniai Csillagászati Egyesület (AANC) tartott először....gyorsan népszerű lett a kezdeményezés, így mostanra nemzetközivé nőtte ki magát. Egyre több ország amatőrjei mutatják meg az eget a járókelőknek ezen a napon világszerte.

A Csillagászat Napja az USA-beli Astronomical League ajánlása alapján ebben az évben május 7-ére esett.

Keresztes Miklós a Rákóczi kertet választotta helyszínül, ahol minden feltétel adott volt egy ilyen esemény megvalósításához, kivitelezéséhez. A környező fényszennyezést a fák felfogják, de elegendő teret engednek az észleléshez. Kocsival és tömegközlekedéssel egyaránt jól megközelíthető központi helyen található.  Zárt terület áramforrással, mellékhelyiséggel. A beton alapok alkalmasak a távcsövek stabil felállításához.

   20:00 órától 7 amatőrcsillagász segítségével közel 100 résztvevő kémlelhette az eget, tölthetett ki kvízt, ismerkedhetett a csillagászat szépségével. A kisgyermekek Naprendszer kifestőt, naptárat, Hold ismertetőt, és MCSE szóróanyagot vihettek magukkal.

Többen a távcsőállítástól egészen az összepakolásig kitartottak a felhős idő ellenére is.

Bemutatók: Becz Miklós, Keresztes Miklós, Kosár Krisztián, Mihalik Béla, Németh Attila, Tótik József , Varga Róbert

 Gondolatok/Beszámolók:

 Németh Attila:

 A távcsöves bemutatón egy EQ1 mechanikás 114/900-as Skywatcher Newton-távcsővel vettem részt. Célpontban a 4 napos Hold és nagyobb nagyítással annak kráterei valamint a Szaturnusz és annak gyűrűi voltak.

A használt nagyítások 36x-90x-180x (25mm-es 10mm-es okullár és egy 2x Barlow lencse segítségével).
Az érdeklődők nagyrészt gyerekes családok, fiatalabb és
idősebb párok valamint néhány  fiatal volt.
Szerintem kb. 30-40 ember nézhetett bele az okulárba.

Leginkább a nagy nagyítás váltott ki tetszést, bár ezzel volt a legtöbb teendő is, mivel a célpont gyorsan átvonult a látómezőn.”

Becz Miklós és Varga Róbert Szaturnuszt és pár kettőscsillagot mutatott be 300/1800 dobson rendszerű Newton távcsővel.

Kosár Krisztián Skywatcher 76/900 Reflektorral mutatta meg a Hold kráterei mellett a gyűrűs bolygót 40x-es ill. 90x-es nagyítást használva. „A legvidámabb pillanat akkor volt, amikor nagy nehezen célpontra állítottam a távcsövet, s egy kisgyerek belenyúlt, és fordított egyet a tengelyen. ”

Mihalik Béla zöld lézerrel csillagképeket ismertetett: a felhős idő ellenére az Oroszlán, Ikrek, Rák, Szűz és a Göncöl volt látható.

„Nekünk legjobban a Hold tetszett, és az a távcső, ami magától követte a beállított objektumot (Tótik József távcsöve). Ezen kívül még az az óriási "szekrény méretű" saját építésű távcső is nagyon látványos volt (Becz Miklós).
Engem külön meglepett, hogy a legkisebb jelen lévő távcső is milyen jó képet produkált (Keresztes Miklósé), pedig összemérhetetlenül kisebb volt, mint a nagyobb társai.

Nagyon jó volt, hogy ki lehetett tölteni a csillagászati kérdőívet. Ez még a felnőtteknek is nagy kihívás volt.
Köszönjük a szervezést!” Kocsis Gábor

 Keresztes Miklós 100/500 R távcsövével a Hold és a Szaturnusz mellett az M3 gömbhalmazt és a Göncöl kettősét (Mizar, Alcor) mutatta a látogatóknak. Az Ő távcsöve a kisebbeknek tetszett igazán, talpon állva tudtak belenézni.

 Tótik József csodálatosan összefoglalta az aznapi eseményeket:

 „-2011.05.07. -én szombaton a Csillagászat napja alkalmából „Járdacsillagászat” címmel bemutatót tartottunk Csepelen a Rákóczi kertben.

Nem sok reményt fűztem hozzá, hogy sokan leszünk, mert eléggé felhős volt az ég, de a kitűzött időpont előtt már szállingóztak az érdeklődők és segítettek a távcső felállításánál. A helyi rendezőségtől még áramot is kaptunk, amit több hosszabbítóval a távcsövekhez vezettünk.

-Egy pormentesített sportpályán állítottuk fel a távcsöveinket, ahonnan minden irányban akadálymentes kilátás nyílt.

Az én távcsövem -200/1000-es Newton EQ6 Goto mechanikán, ami nagyon hasznos volt az érdeklődők kívánságainak gyors kiszolgálása miatt.

Besötétedés után szépen szaporodtak a távcsövek, még egy ruhásszekrény méretű 300-as Dobson is előkerült egy utánfutóról.

-Míg a Hold és a Szaturnusz láthatósága a vékony felhőrétegen keresztül még kielégítő volt bemutatás céljára (Fotózásra gondolni sem lehetett!), a mélyegekre vadászni kellett a felhők réseiben. Sikerült bemutatni az M3 gömbhalmazt és az M51 Örvény galaxist. A látványt UHC szűrővel próbáltam szebbé tenni a rossz ég miatt -kevés sikerrel. A Szaturnusznál a kék színszűrő volt hasznos.

A látogatók közül többen galaxisokat szerettek volna látni, hogy összehasonlítsák a NET gyönyörű képeivel. Az M51 nagyon lehangoló volt a csepeli ég és a felhők miatt. Az M81-82-t többször is megkerestük, de mire ráállt a Goto a kis felhőlyuk bezáródott, ezért a kérést jobb észlelési körülményekre halasztottuk.

-A telefonom Google Sky Map Programjával mintegy szabadtéri planetárium szerűen mutattam meg, hogy az objektumokat hol kellene látni jó ég esetén.

A hallgatóimat megdöbbentette a felkereshető objektumok sokasága.

-A 7x50-es binoklim is nagy sikernek örvendett, mert azzal végig lehetett pásztázni az ég látható részeit, és az értő látogatók felkiáltásaiból tudtuk, hogy rátaláltak néhány mélyég objektumra.

-Az este során voltak akik először néztek távcsőbe, de a Holdkráterek szépsége, az ókor legtávolabbi planétájának a Szaturnusznak a fenséges látványa annyira megbabonázta őket, hogy további előadásokról, távcsőbeszerzési lehetőségekről érdeklődtek..

Többen tapasztalt észlelők voltak, ők névről ismerték a fényesebb csillagokat, és velük mélyebben belemerültünk a csillagászati észlelés és fotózás rejtelmeibe.

A legkitartóbbak 23 óra körül indultak haza.

A bemutató a nagy érdeklődés miatt a rossz idő ellenére is sikeresnek mondható.

Öröm volt ilyen aktív közönséggel találkozni!

 Tótik József  -Csepel

 

További képek itt:

Picasaweb képek a Csillagászat Napján

 

Holdfogyatkozás 2011. június 15-én

 Csepelen a Daru-dombon este 8 órától gyülekeztek az amatőrcsillagászok, és az érdeklődők.

64 fő után már nem számoltam, hányan vagyunk a dombon. Nagyon sok érdeklődő volt. Mi 23:30 körül hagytuk el az észlelőhelyet. A többiek még egy órát maradtak.

A csepeli amatőrcsillagászokra büszkék lehetünk, sokan segítették a munkát:

K. Miklós és családtagjai, B. Miklós, V. Róbert, T. József, K. Krisztián, N. Attila, B. Gyuri, M. Kati, N. Tibor és fia.

Kb. 8-9 távcső körül csoportosulhattak a déliek.

 

Külön köszönet Tótik Józsefnek, akinek ismét olvashatjuk fantasztikus beszámolóját:

„Látványos jelenségnek lehettünk tanúi június 15-én Csepelen a Daru-domb tövében.

Az esti szürkületben egyre szaporodtak az amatőrcsillagászok kisebb- nagyobb távcsövekkel felfegyverkezve. Szép számmal gyűlt az érdeklődő nézősereg is.

Egy részük a környéken élőkből tevődött ki, de jöttek más városból is a távcsöves bemutatásra, mivel a környékükön nem volt rá lehetőségük. Eljöttek teljes családok is, ők három generációval képviseltették magukat. Sokan jöttek általános és középiskolások, akiknek ez volt az első alkalom, hogy szakszerű bemutatás és magyarázat után megérthették a jelenség okát. A jelenséget, amelytől ősidők óta rettegtek az emberek, hogy egy szörnyeteg felfalja a Holdat, az éjszaka lámpását, az időszámítás alappontját.

A mai modern ismeretek tudományos magyarázata megszüntette a jelenség misztériumát, de nem tüntette el e csodálatos égi tünemény különleges varázsát, amelyben minden természetet kedvelő gyönyörködhet.

Míg én a távcsövem összeszerelésével voltam elfoglalva az egyik vendég izgatottan kiáltott fel, hogy megtalálta a fák lombjai közül kibukkanó Holdat, amibe már beleharapott a Föld árnyéka! Gyorsan látómezőbe került a csonka Hold, amely az alacsony deklináció és pára miatt fátyolos látványú volt, de még így is fantasztikus látványban volt részünk.

Mivel a 200/1000-es Newton távcsövem GoTo mechanikája jól követte a Holdat, csak ritkán kellett beavatkoznom, és így sok időm adódott az érdeklődők kérdéseire válaszolni.

Sokan az aktuális eseménnyel kapcsolatban érdeklődtek, de szép számmal kellett meglepően komoly csillagászati problémákat is megmagyarázni, több- kevesebb sikerrel.

A beszélgetések során tudtam meg, hogy több látogatóm földrajzból érettségiző diák volt.

Ők nagyon örültek ennek a találkozónak, mert mint mondták sok minden itt lett világos és érthető, ami eddig csak a tankönyvek lapjain létezett számukra.

A távcsövekben látható csodálatos látvány elvarázsolta őket, és többen életükben először élvezhették- Galilei és Newton találmányának nagyszerűségét.

Az este során az előbukkanó mélyég objektumokat is megkerestük, de nem volt kegyes hozzánk a csepeli ég. Megcsodáltuk az M13, és M3 gömbhalmazokat, az M57 és M27 planetárisokat, az Albíreó gyönyörű párosát. A galaxisok más elfoglaltság miatt nem jöttek el az este, megbújtak a fátyolos kárpit mögött.

A Szaturnusz az a távcsövem felállítási helyéről a fák takarásában rejtőzött, de előnyösebb helyre települt társaim meg tudták mutatni az érdeklődőknek a glóriás vándort.

A felállított távcsövekkel más és más objektumot kerestek meg az amatőrcsillagászok.

A látogatók csillogó szemmel szaladtak távcsőtől távcsőig, hogy semmiről ne maradjanak le, ha valami ígéretes látványra volt r emény.

Az árnyékszörny éhsége csillapodván, újból a telihold látványában gyönyörködtünk, amit különböző szűrőkkel tettem még emlékezetesebbé.

Éjfél után egy óra felé csökkent csak le az érdeklődés lendülete, de még a távcső elcsomagolásában is segítettek néhányan.

Az egész idő alatt felhőtlen, bár párás ég alatt végig követhettük az eseményeket Holdkeltétől a fogyatkozás végéig.

A nagyszámú érdeklődő közönség élményben és tudásban gyarapodva térhetett haza, reménykedve, hogy máskor is lesz alkalmuk a távcsövek által megnyílt Univerzum szépségeinek tanulmányozására.”

 Tótik József

Budapest 2011.06.20.-án

 

Nagy Tibor felvételei:

 

 További képek:

Picasaweb képek Holdfogyatkozáskor


 

Távcsőépítési segítség

Antal Hamvai, 2011. aug. 14. 22:55   [ 2011. aug. 15. 7:20 frissítve ]

Mint az alábbi példa is jelzi, távcsöve sok amatőr csillagásznak van.
Viszont nem mindenki tudja azt használni, "üzembe" helyezni.
Jelen munkánk ezen problémák orvoslásában is megnyilvánul.
Remek példa erre Szederháti László amatőr társunk megkeresése,
aki egy 130/630 newton tulajdonosa. Sajnos használni nem tudta, mivel a műszer még nem volt összeszerelve, gyári állapotban pihent.
Egyeztetés után személyes találkozó alkalmával összeszereltük a távcsövet, amit remélhetőleg azóta boldogan használ tulajdonosa, felfedezve a vizuális észlelés szépségeit.
A kellemes hangvételű beszélgetés után új élményekkel gazdagodva váltunk el egymástól, ami bizonyítja a személyes találkozások, információ cserék fontosságát!
A világhálón, blogokon keresztül sem lehet mindent megoldani, megtalálni,
fontos a személyes kontaktus!
Mindenkinek aki hasonló problémákkal küzd,annak a segítségnyújtás lehetősége fennáll!
Természetesen ez ingyenes, hiszen egy égbolt alatt élünk, közös az égbolt iránti szeretetünk! Segítsük egymás munkáját!
Várjuk  távcsőépítési szándékkal, kérdésekkel amatőr társainkat.
Mindenkinek derült, nyugodt eget!


1-1 of 1